Jan Huttinga – coach van mensenwerkers

Informatie

Hier enige informatie:

~BEROEPSVERENIGING: Lid van de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching LVSC. Aan de orde zijn professionalisering, PE in workshops ect., beroepscode, klachtenregeling.

~CRKBO-register: Ingeschreven in het CRKBO opleidersregister ( crkbo.nl ).

~KvK: nr. 51772019.

~CERTIFICERING: Nobco-emcc registercoach / senior practitionar coach (1/2/2005 – 1/1/2013) en registercoach lvsc (1/10/2015 – 1/10/2020).

~PRIVACY: Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid staan hoog in het vaandel, als beroepshouding. Beroepscode en privacywetgeving gelden. Verder heb ik maar een zeer beperkt aantal gegevens van de coachee en worden aantekeningen van sessies bewaard in geanonimiseerde map.

~PARTNERS & opdrachtgevers: Als freelance coach vanaf 2003 actief. Opdrachten in die jaren voor De Spreng, Zorggroep Nw-Veluwe, Careander, De Rozelaar, Invra, ‘s Heeren Loo Zorggroep, coaches in opleiding, particuliere coachees. Met zorgorganisatie Careander vanaf 2014 overeenkomst als zzp-er in coachpool: allerlei coachtrajecten.

~OVER TARIEVEN: Op aanvraag wordt een prijsopgave toegezonden. Een nagesprek enkele maanden na afronding en aanvullende e-coaching zijn bij-de-prijs-in. Kortingen voor startende zzp-ers en particulieren. Door vrijstellingen heeft de coachpraktijk geen btw-plicht.

~LOOPBAAN-historie van de coach in een notendop: verpleegkundig begeleider, praktijkopleider, docent, trainer, vertrouwenspersoon, intervisiebegeleider, teamcoach en individueel coach (intern en zzp). Zie meer op de pagina ‘Achtergrond van deze coach’.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~