Jan Huttinga – coach van mensenwerkers

Welkom

Coach van begeleiders, zorgverleners & managers

Welkom op deze website over coaching van professionals in de zorgsector.

Coaching wordt hier benaderd als waardevolle, krachtige bijdrage aan ontwikkeling. Ondersteuning op maat. Voorbeelden van thema’s zijn: vitaal functioneren, groei van zelfvertrouwen, open- en efficiënte communicatie, loopbaanontwikkeling, reflectie op eigen handelen, teamopbouw, organisatieverandering, talentontwikkeling. Altijd onderzoekend en samenwerkend vanuit de specifieke vraag.

In open- en ontdekkende gesprekken kunnen kansen en belemmeringen in beeld komen. Mijn beroepsbagage maak ik dan van waarde en de onbevangenheid nog meer. De gecoachte vindt ruimte om eigen weg in leven, beroep en loopbaan te ontdekken, op een vernieuwde manier.

partner bij ontwikkeling

met het oog op vitaliteit, kwaliteit

en plezier in begeleidend werk

~ ~ ~

Jan Huttinga

freelancer ~ lid LVSC ~ registercoach