Jan Huttinga – coach van mensenwerkers

Welkom

Coach van begeleiders, zorgverleners & managers

Welkom op deze website over coaching van professionals in de zorgsector.

Coaching als waardevolle, krachtige bijdrage aan ontwikkeling; ondersteuning op maat. Voorbeelden van thema’s zijn: vitaal functioneren, groei van zelfvertrouwen, open- en efficiënte communicatie, loopbaanontwikkeling, reflectie op eigen handelen, teamopbouw, plezier in het werk, kwaliteit, talentontwikkeling. Altijd onderzoekend en samenwerkend vanuit de specifieke vraag.

In open- en ontdekkende gesprekken kunnen kansen en belemmeringen in beeld komen. Met aandacht voor het onder liggende tot aan het concrete handelen in het werk. Mijn begeleidingskundige bagage maak ik dan van waarde, positief en onbevangen. De gecoachte vindt ruimte om eigen ontwikkelingsweg in beroep en loopbaan te ontdekken, op een vernieuwde manier.

Jan Huttinga

freelancer ~ lid LVSC ~ registercoach

~ met een oog op vitaliteit, kwaliteit en plezier in het werk ~